-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

De schepen van de Marinecomponent laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marinecomponent in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Jeugdige kreten in de marinekazerne van Sint-Kruis

Een dertigtal jongeren van het vijfde leerjaar van de basisschool Mozaïk was op 27 september te gast in de marinekazerne van Brugge. Onder impuls van Jan Devos, voormalige provinciecommandant en actief lid van Mars en Mercurius, een vereniging van oud-officieren, werd een speelzoektocht georganiseerd.

Ready together

Luitenant-ter-zee Emilie Descheemaecker werd gedurende bijna vijf maanden ingezet vanop de Amerikaanse marinebasis van Manama in het Midden-Oosten in het Frans-Brits hoofdkwartier CTF 150.

Victor Billet herdacht, de bezieler van de moderne marine

Op 27 september heeft in de marinekazerne van Sint-Kruis (Brugge) een herdenkingsplechtigheid plaatsgevonden voor luitenant-ter-zee Victor Billet. Dat gebeurde in aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen, jongeren van de basisschool Mozaïk en divisieadmiraal Wim Robberecht, de commandant van de Marinecomponent.

Kapitein-ter-zee Vincent Hap verlaat de brug

In de loop van de maand september werd de functie van directeur Operationele Ondersteuning (DOST) overgedragen aan kapitein-ter-zee Dirk Gekiere. Kapitein-ter-zee Vincent Hap blikt terug op een bijzonder interessante functie die hij gedurende drie jaar uitoefende en de fundamentele verwezenlijkingen daarbij.

Admiraal Kramer nieuwe admiraal Benelux

Viceadmiraal Rob Kramer is sinds vandaag de Nederlandse commandant der zeestrijdkrachten en admiraal Benelux. Hij volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op. Die werd tot zijn verrassing koninklijk onderscheiden tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Pages