-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Op zoek naar de waarden en normen van de Marine

Dat de Marine haar deuren voor iedereen opent, wisten wij al lang. Dat een juffrouw van achttien interesse heeft in onze normen en waarden is echter niet alledaags.

Een niet-alledaagse opdracht

Het Remus-team is enkele weken geleden naar Zuid-Korea vertrokken voor een niet-alledaagse opdracht. Het ontmijningsteam nam er deel aan de Multi National Mine Warfare Exercise, jaarlijks georganiseerd door de Zuid-Koreaanse marine en ondersteund door de US Navy.

Minister bezoekt Marine in Zweden

Minister van Defensie Sander Loones heeft op 25 november de Godetia en de Louise-Marie bezocht, samen met de commandant van de Marine, admiraal Wim Robberecht. Beide schepen nemen momenteel deel aan een grote NAVO-oefening en lagen aangemeerd in Karlskrona, Zweden.

Samen innoveren

Op 21 november heeft de Marine een congres georganiseerd voor onderzoekers, de industrie en militairen omtrent de permanente gestructureerde samenwerking tussen Europese landen. Het ging dan in het bijzonder over het negende project: maritieme (semi-)autonome systemen voor mijnbestrijdingsmaatregelen (PESCO MAS MCM).

De Castor ontvangt bezoek uit Dendermonde

Vooraleer de P901 Castor voor schietoefeningen naar Den Helder vertrekt, kreeg het patrouilleschip op Koningsdag bezoek uit zijn peterstad Dendermonde. Een twintigtal jongeren en leerkrachten van het atheneum scheepten in het werk bij de Marine aan den lijve te ervaren.

Pages