-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Guardex: interdepartementale kustbeveiliging

Voor de kust van Oostende hebben Belgische reddingsdiensten, waaronder Defensie, gedurende twee dagen een groots opgezette oefening gehouden. Maritieme veiligheid en antiterrorisme stonden centraal.

België als voorzitter van het Noord-Atlantisch kustwachtforum

Van 1 tot 4 oktober namen meer dan vijftig verantwoordelijken van kustwachtorganisaties deel aan het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) in Oostende. Tijdens de plenaire zitting werden alvast de krijtlijnen voor de volgende drie jaar uitgeschreven.

Jaarlijkse herdenking voor luitenant-ter-zee Victor Billet

Op 26 september vond in de marinekazerne van Sint-Kruis (Brugge) de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats voor luitenant-ter-zee Victor Billet. Dat gebeurde in aanwezigheid van zijn kinderen en kapitein-ter-zee Jan De Beurme, stafchef van de Marine. Heel opvallend was de aanwezigheid van de leerlingen van het vijfde jaar van de Brugse basisschool Mozaïek.

Ons maritiem erfgoed

In het Natiënhuis in Antwerpen loopt sinds 21 september en nog tot 28 oktober de tentoonstelling ‘Ons Maritiem Erfgoed’. Die unieke tentoonstelling toont onze territoriale wateren als verborgen schatkamer van vergane schepen die ooit de zeeën bedwongen.

Een boeiende stage bij de Marine

Dat de Marine constant nieuwe kansen aanbiedt, was al geweten. Maar dat je als burger ook daadwerkelijk stage kan lopen bij de Marine, is minder bekend. Victor Vandermeulen, master in de elektromechanica, nam de proef op de som.

Pages