-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Marine steunt de vereninging “de Bolle”

Op donderdag 30 januari overhandigde ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie de Commandant van de Marinecomponent een cheque van 650 euro aan de bijzondere jeugdzorg ‘Bolle’ alsook een nieuwjaarsattentie voor alle jongeren.

Marine onderzoekt de Noordzee

Defensie gaat meewerken aan archeologisch onderzoek in de Noordzee. Een onderwaterrobot zal de zeebodem onderzoeken voor de kust van Zeebrugge.

BNS Albatros ingezet tijdens het zoeken naar een vermiste

Op vrijdag 24 januari werd het 'Ready duty schip' BNS Albatros ingezet na een noodbericht komende van het maritieme redding- en coördinatiecentrum van Vlissingen (Nederland).

Naval Mine Warfare conferentie bij EGUERMIN

Van 21 tot 23 januari organiseert het maritiem commando van de NAVO (MARCOM) in Northwood (UK) het jaarlijks ‘Naval Mine Warfare’ conferentie in Oostende in het Center of Excellence in EGUERMIN.

Scheepsbel als doopvont

Op 18 januari diende de BNS Godetia als locatie voor de doop van 2 jonge spruitjes van de bemanning.

Pages