-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

M917 Crocus weer te water

Op donderdag 13 februari verliet de mijnenjager M917 Crocus na vijf maanden onderhoud de grote scheepsloods van Zeebrugge. Het schip zal zijn vaarprogramma verderzetten onder het bevel van luitenant-ter-zee 1ste klasse Kurt De Winter.
Zeven mijnenjagers op onderhoud in Zeebrugge

Zeven mijnenjagers op onderhoud in Zeebrugge

De volgende weken zullen de technische ploegen van de Marine (NAVLOG) volop bezig zijn met het vernieuwen en herstellen van diverse onderdelen van zeven Belgische en Nederlandse mijnenjagers.

Zweedse admiraal bezoekt Belgische marine

Van 5 tot 8 februari bezocht “Rear-Admiral” Thörnqvist, Stafchef van de Zweedse Marine, alle onderdelen van de Belgische Marine alsook de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN en de Binationale cateringsschool.

P901 Castor krijgt vorm

Op de scheepswerf Socarenam in Boulogne-sur-Mer is de assemblage beëindigd van de hoofdstructuur van het nieuwe patrouilleschip P901 Castor. Zowel de romp, de boeg als de brug zijn klaar.

De Marine steunt de vereninging “de Bolle”

Op donderdag 30 januari overhandigde ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie de Commandant van de Marinecomponent een cheque van 650 euro aan de bijzondere jeugdzorg ‘Bolle’ alsook een nieuwjaarsattentie voor alle jongeren.

Pages