-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Een nieuwe Commandant voor M923 Narcis

In de Marinebasis Zeebrugge gaf Luitenant-ter-zee Eerste Klasse Jean–Luc Trullemans op donderdag 9 januari het bevel van de mijnenjager BNS Narcis over aan Luitenant-ter-zee Eerste Klasse Filip Clauwaert.

Aegean Seal 2013

Van 12 tot 20 december 2013 organiseerde de Griekse marine een internationale EOD (Explosive Ordnance Disposal) oefening ‘Aegean Seal’ voor duikers in de Evoikos Golf.

Vuursteun aan land door de F930 Leopold I

Eind december heeft het fregat BNS Leopold nog deelgenomen aan het “Naval Gunfire support”, een levensechte vuursteun oefening in de Noorse fjorden.

Britse gesneuvelden van WO I symbolisch thuis

Het Belgische fregat Lousie-Marie bracht op vrijdag 29 november 2013 zeventig zakjes met aarde naar Londen. De aarde werd verzameld op Britse oorlogskerkhoven van de Eerste Wereldoorlog en dient om een herdenkingstuin aan te leggen, de Flanders Fields Memorial Garden.

Nieuwe thuishaven voor maritiem kenniscentrum

De Belgisch-Nederlandse Operationele School heeft op 22 november officieel haar intrek genomen in een nieuw gebouw in haar thuishaven Den Helder. Zo'n drieduizend militairen uit binnen- en buitenland zullen hier jaarlijks de knepen van het maritieme vak leren.

Pages