-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Castor is te water gelaten

Het eerste van twee nieuwe Belgische patrouilleschepen, de P901 Castor, is officieel te water gelaten. Dat gebeurde op 14 april in Boulogne-sur-Mer, Frankrijk, in aanwezigheid van onze Defensieminister. Voor Defensie is dit een belangrijke stap naar de vernieuwing van zijn marinevloot.

Jobdag techniek lokt duizend jongeren

Meer dan 900 jongeren schreven zich in voor de jobdag Defensie en techniek in Peutie. Tel daarbij nog de vrienden en vriendinnen die meekwamen en je weet dat het over de koppen lopen was op deze zonnige 10 april. In de kazerne Majoor Housiau maakten ze kennis met de hightech middelen en de brede waaier van technische beroepen bij Defensie.

Een dubbele opdracht voor het fregat Leopold I

Op vrijdag 28 maart is het fregat F930 Leopold I teruggekeerd in zijn thuishaven Zeebrugge, na het voltooien van het laatste deel van de SARC (Safety And Readiness Check). Tijdens deze cyclus van zes controles gaat men na of schip en bemanning operationeel klaar zijn, en dus inzetbaar voor internationale opdrachten van b.v. de NAVO of de Europese Unie.

De Godetia is weer in Afrika

Na een week varen heeft het commando- en logistieke steunschip A960 Godetia op zaterdag 29 maart de haven van Casablanca bereikt, in Marokko.

VSW Team zoekt naar wrak Anna Catharina

Op 27 maart probeerde het Very Shallow Water team (VSW) van de Marinecomponent ingescheept aan boord van het ‘Ready Duty Ship’ BNS Albatros om het zeilschip ‘Anna Catharina’ van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te lokaliseren. Het befaamde zeilschip verging in 1735 vermoedelijk voor de kust van Knokke samen met haar zusterschip het ‘Vliegend Hart’.

Pages