-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De nieuwe NH90 NFH stijgt op in Koksijde

Onder een felle zon is de nieuwe NH90-helikopter in maritieme versie voorgesteld op de vliegbasis in Koksijde. Het was een uitzonderlijke demonstratie waarbij zijn voorganger de Sea King de nieuwe helikopter flankeerde.

13de Havenfeest van Brussel

Op zondag 18 mei 2014 organiseren de haven van Brussel en de Marinecomponent tussen 10 en 19 u het dertiende Havenfeest. Een unieke kans om de Brusselse haven te (her)ontdekken in een feestelijke en familiale sfeer.

De UAV’s: beschermengelen van de Belgische kust

Tot 23 mei zijn de onbemande vliegtuigen (UAV’s) van het 80 Unmanned Aerial Vehicle Squadron gedetacheerd op de luchtmachtbasis van Koksijde. Van hieruit speuren drie onbemande vliegtuigen van het type B-Hunter naar milieuverontreiniging op zee.

De Stern neemt afscheid in Vilvoorde

Om een laatste eer te bewijzen aan zijn peterstad ligt het patrouilleschip A963 Stern aan de kade in Vilvoorde. In september zal dit schip immers definitief vervangen worden door het nieuwe patrouillevaartuig, de P901 Castor. Meter Celie Dehaene en enkele schepenen van de stad konden op 9 mei al een laatste kijkje nemen aan boord.

De Castor: laag per laag

Na de eerste technische tewaterlating van de P901 Castor in Boulogne-sur-mer werd het patrouilleschip buiten op een platform getrokken. Daar voert een ploeg van zeventien man de schilder- en schrijnwerken uit.

Pages