-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

M917 Crocus vernietigt vliegtuigbom voor kust

Op donderdag 13 maart vernietigde de mijnenjager Crocus een vliegtuigbom op 25 kilometer voor de Belgische kust.

20 kandidaten schepen in aan boord van de BNS Narcis

Op 5 maart waren een 20 tal kandidaten voor een job bij de Marine te gast in Zeebrugge waar ze inscheepten voor een dag op zee aan boord van de BNS Narcis.

Het VSW-team oefent havenbescherming in Den Helder

Van 24 tot 28 februari nam het 'very shallow water' of VSW-team voor de eerste maal deel aan 'Joint protectors', een oefening in havenbescherming in Den Helder (NL).

Scheepsbel M924 Primula terug naar peterstad Willebroek

Op vrijdag 28 februari hebben luitenant-ter-zee 1ste klas Steven Seys, commandant van de M924 Primula en een deel van zijn bemanning de scheepsbel teruggebracht naar de peterstad Willebroek.

Beslissing over nieuwe generaals

Zoals elk jaar hebben de minister en chef Defensie een beslissing genomen over de opvolging van de generaals. Enkele generaals die op rust vertrekken, worden vervangen door nieuwe collega’s.

Pages