-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Opdracht op de Godetia

De Information Operations Group (Info Ops Gp) stuurt voor het eerst twee van haar mensen op zending aan boord van een schip.

Marinebasis fietst voor het goede doel

Op 26 maart organiseerde de sportsectie van de Marinebasis Zeebrugge een wielertoer. Meer dat 200 sportievelingen namen deel aan een van de drie omlopen van 45 tot 120 kilometer.

Laatste fase in droogdok voor nieuw patrouillevaartuig

De dagen van het patrouillevaartuig P901 Castor in het droogdok bij Boulogne-sur-Mer zijn geteld. Op 19 maart kwam divisieadmiraal Michel Hofman langs op de scheepswerf. Hij bekeek er samen met een delegatie van de Marinecomponent en de Algemene Directie Material Resources de laatste vorderingen.

African Partnership Station & Maritime Capacity Building 2014

Het commando- en logistiek steunschip A960 Godetia verliet op zondag 23 maart zijn thuishaven voor de drie maanden durende opdracht 'Maritime Capacity Building' (MCB) voor de West-Afrikaanse kust. Naast deelname aan het programma 'Africa Partnership Station' (APS) en de oefening “Obangame Express” zal de Godetia 252 m³ hulpgoederen van verschillende NGO’s naar verschillende Afrikaanse landen brengen.

Belgische Marine in de bres voor weeskinderen in Boma, Congo.

Dankzij de goedkeuring van de Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging Pieter De Crem, kreeg de VZW Zaba Kina de steun van de Marine om 3 ton hulpmiddelen te vervoeren naar Boma met de BNS Godetia op 23 maart.

Pages