-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Beslissing over nieuwe generaals

Zoals elk jaar hebben de minister en chef Defensie een beslissing genomen over de opvolging van de generaals. Enkele generaals die op rust vertrekken, worden vervangen door nieuwe collega’s.

BNS Valcke en Stern op visserswacht

Vanaf 17 februari tot 1 maart voerden de BNS Valcke en BNS Stern patrouilles uit in de territoriale wateren vóór de Belgische Kust.

Nederlandse onderscheiding voor Belgische korvetkapitein

Korvetkapitein Leon Schepens heeft op 26 februari 2014 de Nederlandse medaille ‘Herinnering Vredesoperaties’ ontvangen. Die kreeg hij voor zijn deelname aan operatie Atalanta, de Europese missie tegen piraterij voor de kust van Somalië.

Navy Days steunt de vzw Koninklijk Werk Ibis

Het organisatiecomité van de Navy Days overhandigde op maandag 24 februari een cheque van 2.200 euro aan het koninklijk werk Ibis.

Militaire attachés bezoeken de Marine

Op 20 februari bezocht een delegatie van militaire attachés of militaire vertegenwoordigers bij een ambassade de Marine waar de nadruk lag op een bezoek aan het Competentiecentrum van de Marine.

Pages