-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Stern neemt afscheid in Vilvoorde

Om een laatste eer te bewijzen aan zijn peterstad ligt het patrouilleschip A963 Stern aan de kade in Vilvoorde. In september zal dit schip immers definitief vervangen worden door het nieuwe patrouillevaartuig, de P901 Castor. Meter Celie Dehaene en enkele schepenen van de stad konden op 9 mei al een laatste kijkje nemen aan boord.

De Castor: laag per laag

Na de eerste technische tewaterlating van de P901 Castor in Boulogne-sur-mer werd het patrouilleschip buiten op een platform getrokken. Daar voert een ploeg van zeventien man de schilder- en schrijnwerken uit.

De Valcke ten dienste van de Luchtcomponent

Tijdens hun opleiding moeten kandidaat-piloten van de Luchtcomponent zich ook op het ergste voorbereiden. Zo kunnen ze bij een vliegtuigongeval of een noodlanding in volle zee terechtkomen. Aan onze kust wachtte hen een heuse overlevingsoefening.

P901 Castor opnieuw te water

Na een korte periode uit het water, voor de eerste schilderwerken, is de P901 Castor opnieuw te water in de Franse havenstad Boulogne-sur-Mer.

Admiraal Hofman bezoekt de Godetia

Divisieadmiraal Michel Hofman, de commandant van de Marinecomponent, was van 21 tot 24 april 2014 in Douala (Kameroen) om de Belgen op de Godetia te bezoeken. De reis was ook een gelegenheid om de oefening Obangame Express 2014 te volgen.

Pages