-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Leopold I op patrouille in de golf van Aden

Het Belgisch fregat Leopold I heeft een controle uitgevoerd op twee dhows in de Golf van Aden. Het schip van de Belgische marinecomponent merkte deze twee bootjes op tijdens één van hun antipiraterij patrouilles in de internationale scheepsroute en corridor voor de koopvaardijschepen.

Reserve-eenheid screent haven van Oostende

In het kader van haar rol als samenwerkingsknooppunt tussen de civiele maritieme wereld en de Marinecomponent, hebben reservisten van de Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS) – "Allied Worldwide Navigational Information System" (AWNIS) eenheid van de Marinecomponent een zogenaamde "rapid port assessment" uitgevoerd, bij wijze van oefening, in de haven van Oostende.

De Dixmude komt naar Zeebrugge

Op 10 oktober zal het Franse commandoschip BPC Dixmude aanmeren aan de Zweedse kaai in Zeebrugge. Op zaterdag 11 oktober is het schip heel uitzonderlijk publiek toegankelijk, van 9.00 tot 12.00 uur.

Lennert STEELANDT Belgisch kampioen Optimist

Op 20 en 21 september werd het Belgisch kampioenschap Optimist georganiseerd door de Watersportkring van de Luchtmacht in Nieuwpoort.

15 kandidaten schepen in aan boord van de BNS NARCIS

Op 24 september waren een 15-tal kandidaten voor een job bij de Marine te gast in Zeebrugge waar ze inscheepten voor een dag op zee aan boord van de BNS Narcis.

Pages