-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Veel beweging voor de kust van Lombardsijde

Van 15 tot 26 september vond een amfibische oefening plaats op het strand van Lombardsijde. Een compagnie van het 12 en 13 Linieregiment en van het trainingscentrum Commando oefenden in het uitvoeren van stormlandingen.

Cheque van 1.400 euro aan Familiesalon in Oostende

Op maandag 6 oktober overhandigde, in aanwezigheid van Burgemeester Jean Vandecasteele, peter van het project en Schepen Tom Germonpré, schepen van o.a. Kansen voor kinderen, het personeel van de binationale mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende, een cheque van 1.400 euro aan het project Familie salon van Oostende.

Nieuwe Directeur Operationele Ondersteuning

Op 29 september nam kapitein ter zee stafbrevethouder Vincent Hap de fakkel over als directeur operationele ondersteuning van kapitein ter zee ingenieur van het militair materieel Yves Dupont die sectiechef varend materieel wordt binnen de Algemene Directie Material Resources.

Koning op herdenkingsplechtigheid in Sainte-Adresse

De koning was zaterdag 4 oktober aanwezig op de herdenkingsplechtigheid voor honderd jaar Eerste Wereldoorlog in Saint-Adresse. Van 13 oktober 1914 tot november 1918 was deze Franse havenstad de administratieve hoofdstad van België.

Nieuwe commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux.

De Nederlandse luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk volgde op 26 september viceadmiraal Matthieu Borsboom op, die tot zijn verrassing uit handen van de minister van Defensie de onderscheiding kreeg van Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Pages