-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

De Godetia keert terug uit de Golf van Guinee

Na twee maanden intensieve training is het commando- en steunschip Godetia op zijn terugweg. Op 20 juni wordt het verwacht in zijn thuishaven Zeebrugge.

Een dag op zee met de Leopold I

De rekruteringspartners van Defensie, zoals de VDAB, FOREM, Actiris en de ONEM, zijn op woensdag 28 mei ingescheept op het fregat Leopold I. Zo kon hun personeel zich een beter beeld vormen van de beroepen bij de Marinecomponent.

Instandhoudingprogramma voor de Louise-Marie

Na de Leopold I in 2012 en 2013 is het aan de beurt van het fregat Louise-Marie om het instandhoudingsprogramma te ondergaan.

Maritiem Informatiekruispunt sluit samenwerkingsakkoord

Voor het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) was 21 mei 2014 een belangrijke dag. De Marinecomponent, de Bestuurlijke Politie en Douane en Accijnzen tekenden in Brussel een akkoord om hun visie voor de komende jaren vast te leggen.

Marine opnieuw op Oostende voor Anker

Oostende voor Anker brengt tijdens zijn 15de editie authentieke schepen van heel Europa samen. Het evenement wordt van 29 mei tot 1 juni 2014 het epi centrum van het maritiem erfgoed in België met een blik op gisteren, vandaag en morgen. Ook de Belgische Marine is op de afspraak.

Pages