-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

ZEETIJGER EN ZEEHOND trekken initiatief in ultieme publiek-private samenwerking op zee!

Op donderdag 2 oktober 2014 vond ter hoogte van de grens met Nederland, op de Vlakte van de Raan, de EMSA-pollutiebestrijdingsoefening (European Maritime Safety Agency) plaats. VLOOT zette er, opnieuw in samenwerking met de FOD Leefmilieu, de slepers Zeetijger en de Zeehond in.

We moeten hen blijven herinneren

Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober heeft een eredetachement van de Franse school voor marinefuseliers in Lorient en een delegatie van de bemanning van het Franse commando- en landingsschip BPC Dixmude deelgenomen aan een herdenkingen in Melle en Diksmuide.

Competentiecentrum van de marine helpt SBSO De Varens

Op vrijdag 10 oktober overhandigde Fregatkapitein Stefaan Boddin, directeur van het competentie- centrum van de Marine, een cheque van 2.490 euro aan de directeur van het SBSO De Varens, een school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Andries-Brugge.

Overrompeling in Zeebrugge bij Frans marineschip Dixmude

Op 10 oktober brachten honderden mensen een bezoek aan het Franse marineschip Dixmude aan de Zweedse Kaai te Zeebrugge. In 3 uur tijd werden 1083 bezoekers geteld en gezien de regen, veel meer dan verwacht.

Bretoens marinemuziekkorps in Melle en Diksmuide

Van 10 tot 13 oktober was het wereldvermaarde Bretoense muziekkorps van de Franse marine 'Bagad de Lann-Bihoué' op doorreis in West-Vlaanderen.

Pages