-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

'Operatie Opera' voor de Belgische Kust

Op 11 en 12 juni was de Marine met het RDS schip (Ready Duty Ship) BNS Stern actief in het kader van de operatie “Opera” voor de Belgische Kust.

Terugkeer Godetia

Na een zending van twaalf weken en zes dagen meert het commando- en logistiek steunschip A960 Godetia aan in haar thuishaven Zeebrugge. De 85 bemanningsleden leidden onder andere mariniers en kustwachters uit Afrika op om de veiligheid in de Golf van Guinee te garanderen en verbeteren.

Prestigieuze inscheping

Vier leerlingen-officier van het eerste jaar Hogere Zeevaartschool Antwerpen hebben onlangs deelgenomen aan de schoolstage op de Poolse driemaster “Dar Mlodziezy”.

Crocus ondersteunt Ter Heide

Een delegatie van de mijnenjager Crocus bezocht op 12 juni ‘Ter Heide’, een zorgcentrum waar kinderen en volwassenen met een ernstige en diepe mentale beperking met warmte omringd worden.

Ook Belgische driekleur siert Normandische kust

De wereld heeft op vrijdag 6 juni 2014 de zeventigste verjaardag van de landing in Normandië herdacht. Maar voor België begon dit eerbetoon een dag eerder. Op Pont des Belges in Deauville bracht het Bataljon Bevrijding – 5 Linie een eerbetoon aan het werk van zijn voorganger, de Brigade Piron.

Pages