-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Belgische en Nederlandse marine gaan samen opleiden

Op 18 november hebben de Belgische en Nederlandse marine de uitvoeringsakkoorden ondertekend om samen opleidingen te organiseren op operationeel, technisch en logistiek vlak. De ondertekenaars benadrukten dat de akkoorden model staan voor een verregaande integratie tussen beide marines.

Oefening 'Storm Tide 2' overspoelt kust en hinterland

Van 16 tot en met 21 november organiseerde Defensie de oefening Storm Tide 2 in de provincies West-Vlaanderen, Limburg, Luik, Waals-Brabant en in de omgeving van Maastricht, in Nederland.

Defensiechef trekt aan alarmbel

Tijdens een persconferentie heeft Defensiechef generaal Gerard Van Caelenberge commentaar gegeven op de begroting. Zijn doel: duidelijkheid scheppen voor zijn militairen en tegelijk aan de alarmbel trekken.

Crocus detecteert eerste mijnen in Navo-eskader

Tijdens de NAVO-opdracht in de Baai van de Somme detecteerde de Belgische mijnenjager Crocus al twee Duitse mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. De boordduikers brachten ze op woensdag 5 november gecontroleerd tot ontploffing, nadat het schip de mijnen van de bodem had opgelicht en verplaatst naar een veilige zone.

De Leopold I meer dan actief tijdens operatie Atalanta

Eind augustus verliet het fregat Leopold I Zeebrugge. In de Golf van Aden en rond de Hoorn van Afrika neemt het deel aan de EU-opdracht Atalanta.

Pages