-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Fregat Leopold I beëindigt Atalanta-missie

Op 30 november 2014 heeft het fregat Leopold I zijn antipiraterij-opdracht in de Golf van Aden beëindigd. Op die dag verliet het schip het operatiegebied en begon het aan de terugkeer naar België, met een doortocht van het Suezkanaal.

Bloemenhulde voor gesneuvelde duikers-ontmijners

Op 10 juni 1969, 45 jaar geleden, lieten zeven duikers-ontmijners het leven toen ze in de duinen van Oostduinkerke een oude vliegtuigbom onschadelijk maakten. In 1994, 25 jaar later, huldigde divisieadmiraal Willy Herteleer, de toenmalige stafchef van de Zeemacht, aan de ingang van de marinebasis in Zeebrugge een gedenksteen in ter nagedachtenis van dit tragische ongeval.

Reservisten in NAVO-oefening om koopvaardijschepen te beschermen

Van 11 tot 22 november vond in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN de NAVO-oefening Dynamic Master plaats.

De Leopold I steunt vzw Bollé Bollé

Een paar weken voor het vertrek naar operatie Atalanta, werd het Belgische fregat Leopold I gecontacteerd door de Sint-Pietersschool uit Oostkamp om materiaal mee te nemen naar Tanzania. Jaar in jaar uit verzamelen de kinderen van de school materiaal voor de vzw Bollé Bollé.

Eerste opdrachten voor de Castor

Na drie maanden oefenen en kwalificeren werd het nieuwe patrouillevaartuig van de marine, de P901 Castor en zijn bemanning eind oktober zoals gepland klaar bevonden om zijn opdrachten uit te voeren.

Pages