-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Maritiem Informatiekruispunt helpt 67 kilogram cocaïne te onderscheppen

Op basis van een risicoanalyse op het Maritiem Informatiekruispunt (MIK), in de marinebasis van Zeebrugge, werd onlangs 67 kilogram cocaïne ontdekt op een containerschip, afkomstig van Brazilië.

De Godetia tijdelijk in NAVO-mijnenbestrijdingsflottielje

Op 1 september is het steunschip A960 Godetia vertrokken voor een ontplooiing van acht weken. In Casablanca (Marokko) zal het schip zich voegen bij het permanente NAVO-mijnenbestrijdingsflottielje (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2).

Marineofficier vier maanden op Argentijns zeilschip

Vaandrig ter zee 2de klasse Roel Moens scheepte half juli in op het Argentijnse zeilschip de A.R.A. Libertad voor een stage van vier maanden.

Mijnenjager Crocus vervoegt Navo-smaldeel

Op 24 augustus verliet de mijnenjager M917 ‘Crocus’ zijn thuishaven richting Finland, waar het het permanent Navo-mijnenbestrijdingseskader voor de Noord-Atlantische wateren zal vervoegen. Dit eskader is algemeen gekend als SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1). Een gelijkaardig eskader, maar dan gekend onder ‘Group 2’ opereert in de wateren van de Middellandse Zee.

Belgische deelname aan de oefening Northern Coast 2014

Tijdens de maand september vindt naar jaarlijkse gewoonte de oefening Northern Coast 2014 plaats in de Baltische zee. Finland is deze keer de organisator. Verschillende schepen uit diverse landen nemen deel, waaronder ook de BNS Crocus (M917) in een multinationale vloot van de Navo.

Pages