-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

African Partnership Station & Maritime Capacity Building 2014

Het commando- en logistiek steunschip A960 Godetia verliet op zondag 23 maart zijn thuishaven voor de drie maanden durende opdracht 'Maritime Capacity Building' (MCB) voor de West-Afrikaanse kust. Naast deelname aan het programma 'Africa Partnership Station' (APS) en de oefening “Obangame Express” zal de Godetia 252 m³ hulpgoederen van verschillende NGO’s naar verschillende Afrikaanse landen brengen.

Belgische Marine in de bres voor weeskinderen in Boma, Congo.

Dankzij de goedkeuring van de Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging Pieter De Crem, kreeg de VZW Zaba Kina de steun van de Marine om 3 ton hulpmiddelen te vervoeren naar Boma met de BNS Godetia op 23 maart.

M917 Crocus vernietigt vliegtuigbom voor kust

Op donderdag 13 maart vernietigde de mijnenjager Crocus een vliegtuigbom op 25 kilometer voor de Belgische kust.

20 kandidaten schepen in aan boord van de BNS Narcis

Op 5 maart waren een 20 tal kandidaten voor een job bij de Marine te gast in Zeebrugge waar ze inscheepten voor een dag op zee aan boord van de BNS Narcis.

Het VSW-team oefent havenbescherming in Den Helder

Van 24 tot 28 februari nam het 'very shallow water' of VSW-team voor de eerste maal deel aan 'Joint protectors', een oefening in havenbescherming in Den Helder (NL).

Pages