-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vluchten in België

Eén systeem voor militaire en civiele luchtverkeersleiding

Vanaf december 2019 werken de Belgische militaire luchtverkeersleiders en de civiele luchtverkeersleiders van het Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) op éénzelfde systeem voor luchtverkeersleiding: het Shared Air Traffic Services System (SAS2).

Nieuw vluchtcontrolecentrum in Bevekom

Op de luchtmachtbasis van Bevekom verrijst sinds 7 november een nieuw gebouw. Tegen eind 2018 zal het Control & Reporting Center (CRC) hier een nieuwe thuis vinden.

Militaire vliegtuigen boven Brussel

Wie op vrijdagnamiddag in Brussel was, kon van een militair luchtschouwspel genieten. Naar aanloop van het luchtdefilé op 21 juli oefenden de piloten hun posities en vluchtroute om op de Nationale Feestdag op het juiste moment boven de tribune te passeren. In totaal nemen 34 helikopters en vliegtuigen deel.

Piloten verdwenen in de buurt van Florennes

Enkele piloten hebben hun schietstoel moeten gebruiken en bevinden zich in vijandelijk gebied, omringd door gewapende troepen. Het risico is matig, maar de extractietroepen moeten op hun hoede zijn. Zo ziet het scenario eruit van de Combined Personnel Recovery Standardisation Course (CJPRSC) 14, een oefening die op 22 september begon in Florennes.