-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militair Hospitaal Koningin Astrid

Medische Component vervoert coronapatiënten tussen ziekenhuizen

Op vraag van de FOD Volksgezondheid zet Defensie militaire ambulances en personeel in om coronapatiënten die intensieve verzorging nodig hebben in Vlaanderen naar het geschikte ziekenhuis te vervoeren.

Militair Hospitaal helpt sneller testen op coronavirus

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek leent zijn extractietoestel uit aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Dit betekent voor het Tropisch Instituut een verdubbeling van zijn testcapaciteit op Covid-19. Defensie levert die steun op vraag van de federale overheid om de testcapaciteit op het coronavirus te verhogen.

Medische Component ondersteunt FOD Volksgezondheid

De Medische Component van Defensie werkt in deze crisisdagen nog nauwer samen met de FOD Volksgezondheid. Dagelijks overleggen ze over de gepaste middelen en personeel die Defensie beschikbaar kan houden in het kader van deze crisis.

Voorbereid op bijkomende steun

Defensie helpt waar ze kan in de strijd tegen het coronavirus.

Minister Goffin maakt kennis met de Medische Component

Op 10 maart bezocht minister van Defensie Philippe Goffin het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) in Neder-Over-Heembeek. Hij maakte er kennis met de taken en de specialiteiten van de Medische Component.