-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Landcomponent

Bio Garden laat departementen samenwerken

In Peutie vindt momenteel een internationale oefening tegen bioterreur plaats onder de naam Bio Garden. Op 19 juni bezochten de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie de kazerne om het verloop te volgen.

EUBG-speerpunt is aangescherpt

In de tweede helft van 2018 zal Defensie de Infantry Task Force leiden van de European Union Battle Group (EUBG), de interventiemacht van de Europese Unie. Voor die opdracht namen van 4 tot 15 juni meer dan duizend militairen deel aan de oefening Quick Lion, in de streek rond Spa en Elsenborn.

Bio Garden in volle voorbereiding

Tijdens de finale van een groot voetbaltornooi in Brussel loopt er een tip bij de veiligheidsdiensten binnen die vertelt van een nakende terreurdreiging. De Politie vindt vervolgens een clandestien laboratorium dat wijst op chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen. Tegelijkertijd loopt het nieuws binnen dat enkele VIP's zwaar ziek zijn geworden na een maaltijd in een nabijgelegen restaurant. Toeval?

Special Forces Command is geboren

Tijdens de bijeenkomst van alle NAVO-defensieministers is op 7 juni het Composite Special Operations Component Command (C-SOCC) opgericht. Hiervoor ondertekende minister van Defensie Steven Vandeput een intentieverklaring, samen met zijn collega-ministers uit Denenmarken en Nederland.

Defensie verlegt virtuele grenzen

Het simulatiecentrum in Leopoldsburg testte tijdens de laatste week van mei de gloednieuwe software voor de Command and Staff Trainer (CST). Daarmee kunnen compagnies en bataljons trainen in een virtuele omgeving. De eenheid Bevrijding/5de Linie (Bvr/5Li) onderwierp het systeem aan een eerste praktijktest.