-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Militaire muziekkapellen steunen het goede doel

De koninklijke muziekkapellen hebben op 21 november 24.400 euro overhandigd aan de erkende vzw's van Defensie. Dat bedrag verzamelden ze met de opbrengsten van hun publieke concerten.

De herinnering aangewakkerd

Op 11 november vond in een killig en mistig weer de 99ste herdenking plaats van Wapenstilstand. Sinds 1922 vindt er een herdenking plaats bij de Congreskolom, aan het graf van de Onbekende Soldaat. Daarmee eren we de militairen die sneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen en militaire operaties sinds 1945.

Dag der zeelieden in Antwerpen

Op 2 september heeft het comité 'Dag der Zeelieden' in Antwerpen de jaarlijkse hulde georganiseerd aan de gesneuvelde zeelieden van de marine en de koopvaardij tijdens de laatste twee wereldoorlogen. De Koning werd vertegenwoordigd door luitenant-generaal Jan Hennes, directeur-generaal Human Resources.

De oorsprong van 21 juli

Op 21 juli 1831 legde koning Leopold I de eed af op het Koningsplein in Brussel. Sinds 1890 is die dag onze Nationale Feestdag.

Sint-Niklaas hernieuwt banden met Defensie

Op 21 april heeft de stad Sint-Niklaas ter gelegenheid zijn 800-jarig bestaan zijn peterschappen over het fregat Louise-Marie en het 11 Bataljon Genie hernieuwd. De ceremonie ging gepaard met een militaire parade op de Grote Markt en een tentoonstelling in het stadhuis.