-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dienstverlening

Eén systeem voor militaire en civiele luchtverkeersleiding

Vanaf december 2019 werken de Belgische militaire luchtverkeersleiders en de civiele luchtverkeersleiders van het Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) op éénzelfde systeem voor luchtverkeersleiding: het Shared Air Traffic Services System (SAS2).

Inlichtingendiensten gaan nauwer samenwerken

De militaire inlichtingendienst ADIV en de Staatsveiligheid vieren op 29 november de twintigste verjaardag van hun gezamenlijk wetgevend kader. Na de goedkeuring van het Nationaal Strategisch Inlichtingenplan op 22 oktober willen de diensten op korte termijn nog nauwer samenwerken.

Defensie ondertekent eerste protocol ‘Oplossing bodemverontreiniging’ met Wallonië

Defensie en de Service Public de Wallonie (SPW) hebben op 22 juni als resultaat van een jarenlange samenwerking een eerste protocol van overeenstemming ondertekend. Hiermee werken zij een oplossing uit voor de bodemverontreiniging op militaire domeinen.

Weldoende vakantie voor verbrande kinderen

De twee eerste weken van juli heeft de vzw Pinocchio een vakantiekamp voor zwaarverbrande kinderen georganiseerd. Zoals elk jaar kregen ze hulp van verzorgers van het Brandwondencentrum van het militaire ziekenhuis. In de thermen van Spa stonden elke ochtend verzorging en spel op het programma.