-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

80 UAV Sqn

UAV’s brengen vervuiling Flinterstar in kaart

Sinds de aanvaring op dinsdag 6 oktober lekt het vrachtschip Flinterstar tonnen olie voor de kust van Zeebrugge. De onbemande vliegtuigen van het 80 UAV Squadron zullen van 10 tot 16 oktober de uitdijende oliesporen in beeld brengen en met argusogen volgen.

Silent Watch: bewakers van de Noordzee

Vanop de vliegbasis van Koksijde stijgt van begin september tot eind oktober elke dag een B-Hunter unmanned aerial vehicle (UAV) op. Aan de bedieningsknoppen staat een team van het 80 UAV Squadron. Ze helpen het Maritiem Informatiekruispunt in zijn speurtocht naar vervuiling en andere illegale zaken op onze Noordzee.

Militaire drones bestuderen met het oog op toekomstig wettelijk kader

Het 80 Unmanned Aeriel Vehicules (UAV) Squadron heeft op donderdag 20 augustus de federale ministers van Defensie en Mobiliteit ontvangen in Florennes. Minister Jacqueline Galant kwam er luisteren naar de ervaringen van het departement van haar collega Steven Vandeput. Het uiteindelijke doel: de ontwikkeling van een wettelijk kader voor het gebruik van drones in België.

Dronedrukte in Florennes

De luchtmachtbasis van Florennes vormde op 17 en 18 maart het middelpunt van hevige drone-activiteit, ook bekend als UAV's: unmanned aerial vehicles. Voor de tweede editie van de UAV Days waren militairen uit Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Finland en Zwitserland naar de basis afgezakt.

Veel beweging voor de kust van Lombardsijde

Van 15 tot 26 september vond een amfibische oefening plaats op het strand van Lombardsijde. Een compagnie van het 12 en 13 Linieregiment en van het trainingscentrum Commando oefenden in het uitvoeren van stormlandingen.