-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Student tandarts

Student tandarts

Uiterste inschrijvingsdatum : 04/05/2020

Inlijvingsdatum : 17/08/2020

Je functie

Als officier tandarts verzorg je vanuit een medisch regionaal centrum de curatieve RIZIV-prestaties, curatieve niet-RIZIV-behandelingen en tandheelkundige prothesen van het personeel van Defensie. Jouw medisch-technische competenties worden behouden en verruimd door deeltijds te werken in een door Defensie goedgekeurde instelling of burgerkabinet.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Je bent in het bezit van een diploma van secundair onderwijs.
  • Attest geslaagd in het toelatingsexamen dat toegang verleent tot een opleiding in het studiegebied tandheelkunde.