-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Student sociale en militaire wetenschappen

Student sociale en militaire wetenschappen

Uiterste inschrijvingsdatum : 17/04/2018

Inlijvingsdatum : 13/08/2018

Je functie

Je wordt aangenomen als student sociale en militaire wetenschappen met het oog op een loopbaan als officier.
Je loopbaan begint met een universitaire opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel. Je behaalt er na 4 jaar een masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Deze studies worden aangevuld met een militaire, sportieve en karakteriële vorming. Je wordt opgeleid om verschillende commando- en managementfuncties uit te oefenen binnen één van de verschillende specialiteiten binnen de Land-, Lucht- of Medische Component.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Diploma van secundair onderwijs (geschikt om studies hoger onderwijs aan te vatten) of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift.