-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Student Industriëel Ingenieur – Landcomponent

Student Industriëel Ingenieur – Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/04/2018

Inlijvingsdatum : 13/08/2018

Je functie

Je wordt aangenomen als student in de industriële wetenschappen met het oog op een loopbaan als officier.
Je loopbaan begint met een universitaire opleiding aan een burgeruniversiteit. Je behaalt er na 4 jaar een masterdiploma in de industriële wetenschappen. Deze studies worden aangevuld met een militaire, sportieve en karakteriële vorming. Je wordt opgeleid om verschillende technische en/of commando- en managementfuncties uit te oefenen binnen één van de technische specialiteiten binnen de Landcomponent. Bijvoorbeeld: “Technieken van het grondmaterieel” of “Technieken van communicatie‐ en informatiesystemen”.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Geslaagd zijn in de 3de graad van het secundair onderwijs.