-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Student 2e of 3de bachelor industriële wetenschappen

Student 2e of 3de bachelor industriële wetenschappen

Uiterste inschrijvingsdatum : 20/04/2020

Inlijvingsdatum : 17/08/2020

Je functie

Je wordt aangenomen om je masterdiploma van industriële wetenschappen te behalen met het oog op een carrière als officier.
Deze studies worden aangevuld met een militaire, sportieve en karakteriële vorming.
Je wordt opgeleid om verschillende technische en/of commando- en managementfuncties uit te oefenen binnen één van de technische specialiteiten binnen de Landcomponent. Bijvoorbeeld: “Technieken van het grondmaterieel”, “Technieken van communicatie‐ en informatiesystemen” of ‘’Militaire en burgergenie’’.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een attest geslaagd in 1Ba of 2Ba van de Master in de Industriële Wetenschappen