-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat verkenner

Soldaat verkenner

Je functie

Als soldaat verkenner maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (Bataljon ISTAR: Intelligence, Surveillance,Target Acquisition and Reconnaissance), een operationele eenheid van de Landcomponent.
De taken van dit bataljon zijn het vergaren van informatie en inlichtingen, het bewaken, het aanduiden van doelen en de verkenning.
Je wint informatie in over het terrein, de bevolking, de tegenstander of de partijen in conflict. Naargelang de opdracht werk je te voet of vanuit een gepantserd verkenningsvoertuig.
Je doorgedreven training, mobiliteit op het terrein en je specifieke uitrusting geven je een voorsprong op de tegenpartij. Je hanteert moderne wapens en specifiek materieel (mitrailleur, radio, GPS, nachtkijker…).
Het welslagen van een tactisch manoeuvre hangt dikwijls af van jouw vergaarde informatie.
Je bent beschikbaar voor een operationele inzet in het binnen- en buitenland.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 31 jaar niet hebben bereikt.
  • Je bezit een attest basisonderwijs geslaagd.

Voor de vacatures soldaat/matroos is inschrijven op dit moment niet mogelijk. Van zodra er hierover meer nieuws is, publiceren we dit op onze jobsite.