-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier operationele steunfuncties - Landcomponent

Onderofficier operationele steunfuncties - Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 17/04/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van militair materieel in al zijn facetten (bevoorrading, opslag, distributie, ...). Je staat - in teamverband - in voor de organisatie en de uitvoering van transportopdrachten van personeel en militair materieel van de Belgische Defensie, in zowel een nationaal als internationaal kader! Dit houdt dus in dat je eveneens bereid bent om een buitenlandse opdracht uit te voeren!

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht
  • Geen 27 jaar zijn of worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Geslaagd zijn in de derde graad van het secundair onderwijs.