-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier maritieme verbindingen

Onderofficier maritieme verbindingen

Uiterste inschrijvingsdatum : 17/04/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Aan boord van de schepen van de Marinecomponent (fregat, mijnenjager of commando- en logistiek steunschip) ben je werkzaam in het domein van de maritieme communicatieverbindingen. Als onderofficier ben je verantwoordelijk voor de communicatie met schepen, vliegtuigen en walstations. Daarvoor worden onder andere satellietverbindingen, computernetwerken en radioverbindingen tot stand gebracht. Je stuurt je medewerkers aan, begeleidt hen bij hun taken in het radiostation, op de brug en in de commandocentrale, en controleert de uitgevoerde werkzaamheden.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • Geslaagd zijn in de 3de graad van het secundair onderwijs