-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier Junior ICT Manager - Landcomponent

Onderofficier Junior ICT Manager - Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2019

Inlijvingsdatum : 17/09/2019

Je functie

Binnen Defensie zijn er verschillende eenheden die specialisten binnen de verschillende domeinen van de informatica nodig hebben. Aan de hand van je diploma en je interesses zal gekeken worden in welke eenheid je best tot je recht zal komen.

Er zijn functies binnen de Defensiestaf, voornamelijk binnen het domein van Query & Reporting en van softwareontwikkeling.

Er zijn functies in het competentiecentrum CIS als softwareontwikkelaar, databasespecialist of netwerkspecialist.

  • Software: de ontwikkeling en de evolutie van applicaties voor en door Defensie;
  • Serversystemen, databases en operating systemen (Windows, Linux, …): de installatie en het onderhoud;
  • Netwerken: de installatie, de configuratie en het onderhoud van de netwerkcomponenten van Defensie.

Binnen de Algemene Dienst Inlichtingen & Veiligheid - directie Cyber - is er nood aan specialisten binnen de verschillende domeinen. Naast klassieke defensieve cybercapaciteiten, moet de cyberexpertise verder ontwikkeld worden voor het verwerven van inlichtingen en voor het ondersteunen van militaire operaties. De mogelijke functies binnen deze dienst zijn: “Vulnerability Assessor”, “Threat Analyst”, “Incident Handler”, “Digital Forensics Analyst”, “Malware Analyst” of “Development and Operations Specialist”.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • In het bezit zijn van een Bachelor in de elektronica-ICT / Bachelor in informatiemanagement en multimedia / Bachelor in informatiemanagement en informatiesystemen / Bachelor in multimedia en communicatietechnologie / Bachelor in de toegepaste informatica / Bachelor in de informatica.
Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra