-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier Bachelor lichamelijke opvoeding - Luchtcomponent

Onderofficier Bachelor lichamelijke opvoeding - Luchtcomponent

Je functie

 

De onderofficier Physical Training Instructor (PTI) werkt elke dag om de fysieke conditie van het personeel van Defensie te verbeteren en op peil te houden.
In deze functie maak je deel uit van een team dat instaat voor alle aspecten van  fysieke training met als doel te zorgen voor gezonde en fitte militairen die op elk moment inzetbaar zijn in hun specifieke militaire opdracht: volwassenenbegeleiding, training en trainingsbegeleiding, ondersteuning en evaluatie.
Je kan de elementaire basissportvaardigheden (klassieke collectieve sporten, zwemmen, ...) aanleren evenals de technieken van de militaire lichamelijke training (hindernissenbaan, koordenpiste, survivalrun, ...).

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 33 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een:
    Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie
    Bachelor sport en bewegen.

De inschrijvingen voor deze vacature zijn afgesloten.
In september openen we opnieuw veel vacatures. Hou onze site dus zeker in het oog!