-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier pelotonscommandant CBRN - Landcomponent

Officier pelotonscommandant CBRN - Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Inlijvingsdatum : 16/09/2020

Je functie

Als officier medewerker ter bestrijding van CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) zal je een job uitoefenen die geen equivalent kent in de burgersector. Je zal samen met je collega’s instaan voor de werking van een ontsmettingsstation. Je zal hiervoor de nodige technieken en procedures aangeleerd krijgen die verbonden zijn met de preventie, de bescherming en het herstel van het besmette personeel en materiaal in geval van een aanval of een industrieel incident met CBRN-stoffen.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 33 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een bachelor.