-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Ingenieur bouwkunde

Officier Ingenieur bouwkunde

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2019

Inlijvingsdatum : 14/10/2019

Je functie

Als ingenieur bouwkunde bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructie-toepassingen in de infrastructuur van Defensie.
Je werkt nauw samen met je bureauchef, neemt deel aan het beheer van de militaire infrastructuur gedurende hun hele levenscyclus (opmaak gedetailleerde meetstaten en ramingen, opmaak plannen, coördinatie en uitvoering projecten vanaf opstart tot ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de correcte uitvoering der werken, controle vorderingsstaten, …).

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • Houder zijn van een Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde of een Master (of Science) in de industriële wetenschappen: bouwkunde.
Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra