-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier genie

Officier genie

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Als pelotonscommandant Genie word je polyvalent opgeleid en getraind. Je kan ingezet worden als versterking aan manoeuvristen, als specialist met betrekking tot bruggenbouw, springstoffen, infrastructuurwerken of verstevigingswerken, beperken van mobiliteit door hindernissen te maken … Je geeft leiding aan soldaten en onderofficieren waarbij je verantwoordelijk bent voor het materieel en het personeel dat aan je werd toegewezen.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 29 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een bachelor.