-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier CBRN

Officier CBRN

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Als pelotonscommandant CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) word je polyvalent opgeleid en getraind om preventief en reactief te kunnen ingrijpen en/of raad te geven in geval van incidenten met chemische, biologische en nucleaire materialen. Je wordt ingezet in uiterst riskante omstandigheden in burger en militair milieu die niemand zich wil voorstellen en vele mensenlevens kan kosten. De inzet varieert van raadgeven, tot in werking stellen van ontsmettingsploegen en zelf staalnames van gevaarlijke producten uitvoeren.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 29 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een bachelor.