-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Master in de industriële wetenschappen - bouwkunde

Master in de industriële wetenschappen - bouwkunde

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Als ingenieur bouwkunde bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructie-toepassingen in de infrastructuur van Defensie.
Je werkt nauw samen met je bureauchef, neemt deel aan het beheer van de militaire infrastructuur gedurende hun hele levenscyclus (opmaak gedetailleerde meetstaten en ramingen, opmaak plannen, coördinatie en uitvoering projecten vanaf opstart tot ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de correcte uitvoering der werken, controle vorderingsstaten, …).

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • Houder zijn van een Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde of een Master (of Science) in de industriële wetenschappen: bouwkunde.