-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Master in de chemie

Master in de chemie

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

 Als officier chemicus  binnen de defensielaboratoria bekleed je de post van technisch verantwoordelijke in het Labo DSS ( Detectie, staalname en staalvoorbereiding):

 • Je zorgt voor het algemene verloop van de proeven binnen jouw labo (nauwkeurigheid, juistheid, het opstellen van rapporten en het beheer van de dossiers). Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de controle van onderhoud, kalibratie en herstelling van de apparatuur binnen jouw labo.
 • Je dient het ISO 17025 kwaliteitssysteem na te leven en toe te passen in jouw domein i.s.m. het labohoofd.
 • Je biedt ondersteuning aan de betreffende materiaalbeheerder i.s.m. het labohoofd.
 • Je levert technische bijstand aan en supervisie over de laboranten m.b.t. jouw labo/toepassingsdomein.
 • Je zorgt voor het naleven en toepassen van de geldende procedures m.b.t. het beheer van chemische producten en afval, storage, gebruik en evacuatie van “CWA”, gasbeheer en transport van chemische producten.
 • Je staat in voor het opmaken van risico-analyses in het toegewezen labo i.s.m. de assistent in preventie en het labohoofd.

Je geeft raad binnen jouw expertisedomein aan de hiërarchie en/of aan derden i.s.m. het labohoofd.

Je profiel

 • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
 • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • Houder zijn van één van volgende diploma's:

   

  Master in de Biomedische Wetenschappen.
  Master in de chemische wetenschappen.
  Master in de farmaceutische wetenschappen Master in de Biochemie en Master in de cellulaire en moleculaire Biologie.
  Master Bio-ingenieur: chemie en Biotechnologie.
  Master in de Industriële wetenschappen Chemie of Biochemie