-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierenarts

Dierenarts

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Net zoals alle militairen worden ook de militaire dierenartsen ingezet in binnen- en buitenland voor een brede waaier van opdrachten, waaronder de zorgen over de gespecialiseerde militaire honden, als expert raadgever in het domein van de hygiëne en voedselveiligheid, en tevens als verantwoordelijke voor de reglementaire controles met betrekking tot voedsel en water.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • In het bezit zijn van een Master in de diergeneeskunde