-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bachelor ziekenhuisverpleegkunde bij de Marine

Bachelor ziekenhuisverpleegkunde bij de Marine

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Ziekenhuisverpleegkundige bij de Marine, een job, maar net iets anders. Als onderofficier ziekenhuisverpleegkundige bij de Marine werk je hoofdzakelijk aan boord van een schip van de Marinecomponent. Je draagt de verantwoordelijkheid van de ziekenboeg op het schip tijdens (buitenlandse) opdrachten waar je in iets moeilijkere omstandigheden zal werken. Het personeel dat vaak in moeilijke omstandigheden deelneemt aan buitenlandse opdrachten verwacht dat zij tijdens deze opdrachten op een medische steun kan rekenen die van vergelijkbare kwaliteit is met deze die op het nationale grondgebied verstrekt wordt.
Aan de wal oefen je de functie van ziekenhuisverpleegkundige uit door deel te nemen aan de evacuatie en behandeling van patiënten.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • In het bezit zijn van een Bachelor in de verpleegkunde.