-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bachelor Medische Beeldvorming

Bachelor Medische Beeldvorming

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Technoloog medische beeldvorming, een job, maar net iets anders. Als onderofficier technoloog in de medische beeldvorming werk je hoofdzakelijk in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek. Je voert er conventionele RX-onderzoeken, alsook CT-scans uit bij gehospitaliseerde en ambulante patiënten en bij kandidaten in het kader van de selectie bij aanwerving van militairen en je neemt deel aan de wachtrol.
Dit werk kan ook plaatsvinden tijdens (buitenlandse) opdrachten waar je in iets moeilijkere omstandigheden zal werken. Het personeel dat vaak in moeilijke omstandigheden deelneemt aan buitenlandse opdrachten, verwacht dat zij tijdens deze opdrachten op medische steun kan rekenen die van vergelijkbare kwaliteit is met deze die op het nationale grondgebied verstrekt wordt.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • In het bezit zijn van een Bachelor in de medische beeldvorming