-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bachelor lichamelijke opvoeding - Luchtcomponent

Bachelor lichamelijke opvoeding - Luchtcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2019

Inlijvingsdatum : 17/09/2019

Je functie

De onderofficier Physical Training Instructor (PTI) is verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden en het verbeteren van de fysieke conditie van het personeel van Defensie.

In deze functie maak je deel uit van een team dat instaat voor alle aspecten van fysische training met als doel te zorgen voor gezonde en fitte militairen die op elk moment inzetbaar zijn in hun specifieke militaire opdracht: volwassenenbegeleiding, training en trainingsbegeleiding, ondersteuning en evaluatie.

Je kan de elementaire basissportvaardigheden (klassieke collectieve sporten, zwemmen, enz.) aanleren evenals de technieken van de militaire lichamelijke training (hindernissenbaan, koordenpiste, survivalrun, enz.).

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een sport en bewegen / Bachelor in het secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie.