-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bachelor agro- en biotechnologie

Bachelor agro- en biotechnologie

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Assistent dierenarts, een job, maar net iets anders. Als onderofficier assistent dierenarts (dierenzorg en hygiëne – assistent klinische diergeneeskunde, hygiëne en “Pest Control”) sta je op medisch vlak in voor de diergeneeskundige ondersteuning van de eenheden van Defensie. Op het vlak van voedsel, water en hygiëne sta je mee in voor de kwaliteit van voedsel en water door staalnames en analyses te verrichten, ben je mee verantwoordelijk voor de opvolging van hygiënenormen in sanitaire installaties en keukens. Op het vlak van “Pest Control” voer je de maatregelen uit in het kader van de preventie en de bestrijding van ongedierte. Op administratief en logistiek vlak beheer en onderhoud je het materieel dat je ter beschikking staat en verzorg je de bestellingen van diergeneeskundige medicijnen en materiaal. Dit werk kan ook plaatsvinden tijdens (buitenlandse) opdrachten waar je in iets moeilijkere omstandigheden zal werken. Het personeel dat vaak in moeilijke omstandigheden deelneemt aan buitenlandse opdrachten, verwacht dat zij tijdens deze opdrachten op medische steun kan rekenen die van vergelijkbare kwaliteit is met deze die op het nationale grondgebied verstrekt wordt.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • In het bezit zijn van een Bachelor in de agro- en biotechnologie: dierenzorg OF voedingsmiddelentechnologie OF milieubeheer