-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Apotheker

Apotheker

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

Inlijvingsdatum : 16/10/2018

Je functie

Apotheker bij Defensie, een job maar net iets anders. Je bent als apotheker verantwoordelijk voor de medische en farmaceutische bevoorrading. Je zorgt voor het verzekeren en het behoud van de kwaliteit en de integriteit van de geneesmiddelen en van het medisch materiaal. Naast je taak als apotheker leid je jouw team om de vooropgestelde objectieven te behalen. In functie van de behoefte van Defensie neem je tijdelijk deel aan oefeningen of missies, in België of in het buitenland.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • In het bezit zijn van een Master (of Science) in de farmaceutische zorg en eventueel een aanvullende Master (of Science) in de ziekenhuisfarmacie, in de klinische biologie of in de industriële farmacie