-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Getuigenissen reservisten

Getuigenissen

“Uw ervaring: vertel ons…”

Naast hun dagelijkse baan in de burgerij zetten onze reservemilitairen zich deeltijds in voor Defensie. Zij doen dit op vrijwillige basis en volgens hun beschikbaarheid en de noden van Defensie.

Door hun expertise en ervaring vormen zij de ideale partner voor het beroepskader. Zo werken er vandaag ongeveer 1.200 actieve reservemilitairen voor Defensie. Zij engageren zich in tal van functies. Maak kennis met enkelen van hen. Ze vertellen je graag over hun werk!

recente artikelen

Van preventie tot interventie

Brandweerman of -vrouw word je niet zomaar. Voor velen is het een roeping, voor anderen is het de realisatie van een kinderdroom. Niet verwonderlijk, het is een boeiende, afwisselende job met een waaier aan verantwoordelijkheden in een sociaal gerichte omgeving. Ludo Popelier kan ervan meespreken.

Get Well, Stay Well

Het 5 Element Medische Interventie (5 EMI) is gevestigd in Nijvel en telt ongeveer 250 personeelsleden waaronder 6 reservemilitairen. Een van hen is apotheker majoor Ignace Mestdagh.

Van huisarts tot flying doctor

Filip Van Wouwe deed zijn legerdienst in 1989 als kandidaat reserveofficier dokter bij de toenmalige 25 Logistieke Wing in Oud-Heverlee. Vandaaruit zette hij de stap naar het reservekader. Vandaag vindt hij het boeiend om binnen zijn medische expertise ervaringen op te doen tijdens buitenlandse operaties.

Alles in goede banen leiden…

De Movement Control Group (MCG) is een eenheid waarvan de detachementen verspreid zijn over heel België. De staf is gecentraliseerd in Peutie. De eenheid organiseert, coördineert en controleert alle bewegingen van militair personeel en materieel langs de baan, het spoor, de binnenwateren maar ook tijdens zee- en luchthavenoperaties.

Houd stand en bijt!*

Na zijn legerdienst op 25-jarige leeftijd, heeft voormalig kandidaat reserveofficier Xavier Caytan zich actief geëngageerd binnen de reserve, meer bepaald als reserveofficier bij het Bataljon Ardense Jagers. Ondertussen is hij opgeklommen tot luitenant-kolonel in de reserve en staat hij bekend in zijn eenheid om zijn beschikbaarheid en gedrevenheid.

Pages