-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zeewaartse schietoefeningen

Zeewaartse schietoefeningen

13/01/2020

Tir en mer

Vanop de militaire basis in Lombardsijde (Nieuwpoort) organiseert Defensie regelmatig zeewaartse schietoefeningen. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen is tijdens die oefeningen een gedeelte van de zee (sector) verboden voor alle scheepvaart.

Planning

Om de gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, enz.) beter te informeren, publiceert Defensie in de agenda meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de sectoren en de beperkingen voor de scheepvaart. Die informatie wordt dagelijks bijgewerkt. 

Lundi 13 janvier 2020
de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, jusqu'à 2NM en mer, peu de nuisance due au bruit

Mardi 14 janvier 2020
de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, jusqu'à 2NM en mer, peu de nuisance due au bruit

Mercredi 15 janvier 2020
de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, jusqu'à 2NM en mer, peu de nuisance due au bruit

Jeudi 16 janvier 2020
de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, jusqu'à 12NM en mer, peu de nuisance due au bruit

Vendredi 17 janvier 2020
de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, jusqu'à 12NM en mer, peu de nuisance due au bruit

De betrokken sectoren staan jaarlijks opgesomd in de 'Berichten Aan Zeevarenden' (BAZ, nummer 01 §1/36), uitgegeven door de Vlaamse Overheid (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Hydrografie). Ze zijn ook terug te vinden op de website van de Vlaamse Hydrografie en op de maritieme kaarten.

De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van die sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.