-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zeewaartse schietoefeningen

Zeewaartse schietoefeningen

19/03/2018

Tir en mer

Vanop de militaire basis in Lombardsijde (Nieuwpoort) organiseert Defensie regelmatig zeewaartse schietoefeningen. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen is tijdens die oefeningen een gedeelte van de zee (sector) verboden voor alle scheepvaart.

Planning

Om de gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, enz.) beter te informeren, publiceert Defensie in de agenda meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de sectoren en de beperkingen voor de scheepvaart. Die informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Maandag 19 maart 2018
van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, tot 2NM in zee, weinig tot geen geluidsoverlast

Dinsdag 20 maart 2018
van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, tot 5NM in zee, matige geluidsoverlast

Woensdag 21 maart 2018
van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, tot 5NM in zee, matige geluidsoverlast

Donderdag 22 maart 2018
van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, tot 5NM in zee, matige geluidsoverlast

Vrijdag 23 maart 2018
van 08u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, tot 2NM in zee, weinig tot geen geluidsoverlast

De betrokken sectoren staan jaarlijks opgesomd in de 'Berichten Aan Zeevarenden' (BAZ, nummer 01 §1/36), uitgegeven door de Vlaamse Overheid (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Hydrografie). Ze zijn ook terug te vinden op de website van de Vlaamse Hydrografie en op de maritieme kaarten.

De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van die sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.