-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Technology and Industry Day

Technology and Industry Day

15/06/2017

Net als vorig jaar organiseert de Algemene Directie Material Resources voor de Belgische kust testen met onbemande mijnenbestrijdingssystemen. Dit kadert in de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent en de Koninklijke Nederlandse Marine. Met het oog op toekomstige technologieën, willen beide marines hun mijnenbestrijdingscapaciteit vervangen door autonome systemen, om de operationele prestaties en de veiligheid van het personeel te verbeteren.

Gedurende twee weken zullen er eerst testen plaatsvinden met verschillende soorten onbemande onderwater- en oppervlaktedrones van bedrijven uit diverse continenten. Op 15 en 16 juni volgen op de marinebasis in Zeebrugge dan de Technology and Industry Days: een tweedaagse presentatie en demonstratie van die systemen.

De Technology and Industry Days zijn bestemd voor gespecialiseerde industriëlen en specialisten in mijnenbestrijding bij NAVO- en EU-marines of aanverwante organisaties. Gedurende die twee dagen zullen de bedrijven hun systemen voorstellen met een briefing en een statische en dynamische tentoonstelling.

Admiraal Willy Herteleer, gewezen stafchef van de Belgische Defensie, specialist in mijnenbestrijding en voorzitter van EURODEFENCE Belgium, zal als gastspreker de Technology Days inleiden.

De kostprijs voor de deelname bedraagt 25 euro per persoon. Die betaling kunt u uitvoeren op rekeningnummer Marinebasis Zeebrugge – BELFIUS BE37 0689 0421 4728 (BIC: GKCC BE BB) met als mededeling: MCM TRIALS TI Days 17 + Naam + Voornaam + Bedrijf. Na betaling krijgt u een bevestigingsmail van de organisatie.

Adres eigenaar rekeningnummer: Graaf Jansdijk 1 - 8380 Zeebrugge – Belgium
Adres bank: Belfius Banque - Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

Tot de 15de in Zeebrugge

The next generation of Mine Counter Measure ; pionier in prospectie / article DGMR 2016

Inschrijvingsformulier

 

The Directorate General of Material Resources (DGMR) of the Belgian Defence will organize mine counter measures trials in 2017 with unmanned maritime systems off the Belgian coast. The scope of these bi-national trials will be aimed at the replacement of our MCM capability. Oriented towards future technologies, the Belgian and the Dutch Navy plan to renew their mine counter measures capability with autonomous systems, enabling better operational performance and increasing personnel safety.

The tests will be conducted by different types of unmanned underwater and surface vehicles and will be presented by industries originating from different continents.
These trials will be followed by the “The Technology & Industry days”; a two-day event of presentations and demonstrations of said systems taking place between June 15 and 16 at the Naval Base of Zeebrugge.

This activity is specifically tailored for (specialized) industrials specialized in mine counter measures and the specialists in this field within NATO and EU Navies or associated organizations.

The event will be introduced by a distinguished speaker; Admiral (Ret) HERTELEER , former Belgian Chief of Defence, Naval MCM specialist  and President of EURODEFENSE Belgium.

The cost to participate in the Technology and Industry days is 25 Euro per person covering also the cost of the standing sandwich lunches offered around noon those two days.
Your registration will only be complete following the payment of this fee after which you will receive a confirmation email.
We kindly ask you to transfer this amount to the following Belfius account Marinebasis Zeebrugge – BELFIUS BE37 0689 0421 4728 (BIC GKCC BE BB) stating the following remark “MCM TRIALS TI Days 17 + Name + Surname + Society

Address account Holder: Graaf Jansdijk 1 - 8380 Zeebrugge – Belgium
Bank address: Belfius Banque - Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

See you on the 15th of June

Registration form