-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ontdekkingsdag Medische beroepen

Ontdekkingsdag Medische beroepen

12/07/2018

Bij Defensie denken veel mensen aan gevechtsfuncties en piloten maar ook medische beroepen zijn een onmisbaar onderdeel van onze operationele werking. Tijdens het jaarlijkse zomerkamp van het Medische Technisch Korps in Marche-en-Famenne leggen toekomstige tandartsen, dokters en apothekers hun studieboeken aan de kant om in het militaire leven te duiken. Op 12 juli kunnen geïnteresseerde jongeren voor het eerst ons toekomstige medisch personeel aan het werk zien en de werking van de medische keten binnen Defensie ontdekken.

Het 3 Element Medische Interventie organiseert dit zomerkamp. Tijdens het kamp zullen de studenten met verschillende militaire medische middelen leren werken in omstandigheden die eigen zijn aan het militaire beroep. Bijvoorbeeld de verzorging van patiënten in gepantserde ambulances of in een hulppost op het terrein.

De ontdekkingsdag tijdens dit zomerkamp moet ook het verschil uitleggen tussen het medische beroep binnen en buiten Defensie. De corebusiness van Defensie is het deelnemen aan buitenlandse operaties. De Medische Component biedt medische ondersteuning aan de militaire operaties, waarbij deze medische ondersteuning van dezelfde kwaliteit moet zijn als in eigen land. Dit vormt op zich al een uitdaging, aangezien de middelen soms of mogelijks beperkter zijn of moeilijker toegankelijk. Niet enkel de omstandigheden waarin het medisch beroep wordt uitgeoefend is verschillend van de civiele context van de geneeskunde, maar ook de aard van de verwonding. Militaire operaties brengen een bepaalde risicofactor met zich mee, waardoor de aard van de verwonding ook verschillend kan zijn naar gelang de uit te voeren opdracht.

Omdat het militaire beroep zo bijzonder is, vormt de Medische Component in eigen land een aanvulling op de burgerlijke geneeskunde, zowel op het vlak van eerstelijnshulp als in bepaalde ziekenhuisspecialismen.

Het medisch personeel is dus van groot belang tijdens operaties en trainingen. Daarom is Defensie steeds op zoek naar tandartsen en specialisten medische beeldvorming. Maar ook artsen in wording met een basisdiploma 6 of 7 jaar kunnen via Defensie een vorming acute geneeskunde volgen. Ook specialisten in chirurgie en anesthesie zijn zeer welkom om onze militairen bij te staan op het terrein over ter wereld.

Geïnteresseerd in het medisch beroep bij Defensie: Kom naar onze ontdekkingsdag op 12 juli in Marche-en-Famenne.

Interesse in één van bovenstaande jobs bij Defensie, schrijf u dan voor 5 Juli in op ACOSWB-N-AMO@mil.be