-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie

18/11/2017

De katholieke aalmoezeniersdienst nodigt u uit op de jaarlijkse mis ter nagedachtenis van de overleden militairen, burgers en reservisten van Defensie. De viering vindt plaats in de kerk van Sint-Jacob-op-Koudenberg, de hoofdkerk van het bisdom van de Belgische Krijgsmacht, op zaterdag 18 november 2017 om 17.00 uur. De herdenkingsdienst wordt voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel in concelebratie met opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout.

Iedereen is van harte welkom!